Home Тесты по чешскому языку

Тест №15 (уровень А1/А2)

Выберите подходящий по смыслу ответ:

1. Co ___ tu děje?
Пояснение: происходить, случаться = dít se, в третьем лице = děje se

2. Když jsem přišel, otec seděl _____ a ťukal na klávesnici.
Пояснение: сидел за компьютером = seděl u počítače

3. Nemusíš spěchat, ______.
Пояснение: Не спеши, у тебя ещё есть время (máš ještě čas).

4. Je _____ ukončit práci ve stanovené lhůtě.
Пояснение: Необходимо (je nutné) окончить работу в установленный срок.

5. Četl jsem tu knihu ______.
Пояснение: Я читал эту книгу ещё мальчиком (ještě jako chlapec).

6. ____ nesmí znát naše tajemství.
Пояснение: Никто (nikdo) не должен знать нашу тайну

7. Nikdo ____, kdo přijel.
Пояснение: Никто не имел понятия (neměl ponětí), кто приехал.

8. Musíme se schovat ____.
Пояснение: спрятаться от дождя = schovat se před deštěm

9. ___ vám, abyste nekouřil.
Пояснение: Я советую вам не курить = Radím vám, abyste nekouřil. Варианты "prosím" или "žádám" требуют винительного падежа (было бы: prosím vás, žádám vás).

10. To auto je příliš drahé, nemůžeme si ho _____.
Пояснение: Эта машина слишком дорогая, мы не можем себе её позволить (dovolit si).
Правильных ответов:

Успешность:дата публикации: 17.1.2016
автор: Дмитрий Ловерманн