Home Тесты по чешскому языку

Тест №27 (уровень B1/B2)

Выберите подходящий по смыслу ответ:

1. Páteční teroristický útok v Londýně na mostě London Bridge si vyžádal ________ oběti z řad veřejnosti..
Пояснение: oběť (жертва) - в чешском языке женского рода, поэтому - dvě.

2. Primárně ___ je potřeba ________ toho, aby přírodní zdroje, které lidé potřebují denně využívat, nebyly v rukách soukromníků.
Пояснение: глагол "dosáhnout" не является возвратным.

3. Nyní to myslivcům znemožňuje evropská legislativa. V současnosti ______, že lovec smí týdně prodat napřímo pět kusů větší zvěře, již uloví, a 35 kusů menších, například zajíců či bažantů.
Пояснение:

4. Ve většině škol je dosud vyučování _______ na hlavní a vedlejší předměty.
Пояснение:

5. Ať už chodí dítě do klasické či netradiční školy, je důležité, aby se rodič průběžně zajímal o to, jak ____ mu ve škole _____.
Пояснение: "jak se daří" - "как идут дела" / "какие успехи"

6. Lidé, kteří pobírají nemocenské, jsou ______ povinni umožnit kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.
Пояснение: "ze zákona" - по закону

7. Seznámil jsem se s _______ hry a budu se snažit, aby náš tým v průběhu hry nebyl vystaven jakémukoliv nebezpečí, aby nedošlo k případnému zranění.
Пояснение: чем? правилами (pravidly)

8. Největší dobro, které můžete _______ druhým, není podělit se o své bohatství, ale odhalit jim jejich vlastní.
Пояснение: prokázat dobro = оказать добро, проявить добро

9. Neuvěřitelná masivní mediální kampaň vedená všemi prostředky má dehonestovat prezidenta a ________ ho jako lháře a podvodníka.
Пояснение: "odsoudit" - осудить, приговорить

10. Cizinec, který _______ loupeže, byl zadržen a skončil ve vazbě.
Пояснение: "dopustil se" - совершил. Глагол "dopustit se" требует роодительного падежа (koho? čeho?)
Правильных ответов:

Успешность:дата публикации: 2.2.2010
автор: Дмитрий Ловерманн