Home Норвежский язык

Урок 4

Урок 1Урок 2Урок 3 → Урок 4 → Урок 5

Текст

Huset vårt

Familien Hansen i Bergen møter Martin på jernbanestasjonen. Det regner, og alle løper til bilen. Martin liker både foreldrene og barna svært godt, og han er spent på hvordan han skal bo. De kjører et langt stykke og stopper foran et hus med en hage.


Mor:  Velkommen til oss, Martin! Hvordan liker du huset?
Martin:Det er flott og større enn leiligheten vår i Praha. Hvor er mitt rom, forresten?
Far:  Du skal få gjesteværelset i annen etasje med utsikt til sjøen. Du må dele bad med Olav og Lars. Mor og jeg sover i første etasje like overfor stua og kjøkkenet. Astrids rom er også der.
Martin:Hvem bor i rommet ved siden av meg?
OlavDet er stua vår der vi kan se på TV, spille biljard og høre på musikk uten å forstyrre mor og far.
Martin:Hvor skal jeg sette fra meg bagasjen min?
LarsDu kan sette koffertene og ryggsekken ned på boden. Der oppbevarer vi kofferter og saker som vi ikke bruker til daglig. Blir du med ut og spiller fotball når du er ferdig, Martin?Слова

et bad, baderom ванная
en bagasje багаж
et barn ребёнок
en bil автомобиль
et bilde картина
en bod камера, чулан
en etasje этаж,
i første e. - на первом этаже
i annen e. - на втором этаже
en gjest гость
en hage сад
en jernbanestasjon вокзал
et kjøkken кухня
et land страна
en leilighet квартира
et rom комната
en ryggsekk рюкзак
en sak вещь
en sjø море
(en) snø снег
et stykke кусок
ei stue гостиная
ei/en tid время
en utsikt (til) вид (на)
et vann 1) вода
2) озеро
et vaskerom прачечная
et værelse помещение, комната
ferdig готовый
flott прекрасный
forrige прошлый
først первый
god хороший
godt - хорошо
lang длинный, долгий
stor большой
større - бóльший
bade (-et) купаться
bli spent på любопытствовать
bruke (-te) использовать
dele(te) делить, делиться
forstyrre (-et) мешать
 получить
kjøre (-te) 1) ехать, ездить (на автобусе, на машине)
2) водить (машину)
ligge лежать
like (-te) нравиться
jeg liker det - мне это нравится
løpe бежать
møte (møtte) встретитьс, встретиться
sette (satte) поставить, положить
sove спать
stoppe (-et) остановить
oppbevare (-te) хранить
velkommen! добро пожаловать!
alle, alt все, всё
både-og и-и
enn чем
hvem кто, кого
like прямо
når когда
ned-nede вниз-внизу
overfor напротив
svært очень
til daglig ежедневно
uten å + inf. без того, чтобы
ved siden av рядом, околоГрамматика

1. Множественное число существительных

a) неопределённые существительные всех родов образуются с помощью окончания -r или -er.

en gutt - gutter
ei jente - jenter
et stykke - stykker
У односложных существительных среднего рода во множественном числе нет никакого окончания.
et hus - hus

б) определённый вид образуется с помощью окончания -ne (или -ene), которое присоединяется к основе слова

en gutt - guttene
ei jente - jentene
et stykke - stykkene
У односложных существительных среднего рода может быть окончание -ene или -a.
et hus - husene или husa
et år - årene или åra

2. Притяжательные местоимения

Некоторые притяжательные местоимения меняют свою форму в зависимости от рода и числа существительного:

min, mi, mitt, mine - мой, моя, мои
din, di, ditt, dine - твой, ...
hans - его
hennes - её
dens - его
dets - его
vår, vår, vårt, våre - наш, ...
deres - ваш, ...
deres - их
В норвежском языке притяжательное местоимение ставится обычно после существительного. Более того, это существительно должно быть определённое.

bilen minbilene mine
jenta mijentene mine
barnet mittbarna mine

Если мы делаем логическое ударение на местоимение, тогда оно ставится перед существительным, которое наборот должно быть неопределённым.

min bilmine biler
min jentemine jenter
mitt barnmine barn


Примечение: Исключительно в третьем лице, если притяжательное местоимение относится к подлежащему (в этом же самом предложении), используется возвратное местоимение sin:
Han kjører sin bil/bilen sin. - Он едет на своей машине
Han kører hans bil/bilen hans. - Он едет на его машине (т.е. на машине кого-то другого).
Han snakker med sin jente/jenta si. - Он говорит со своей девушкой.
Han bor i sitt hus/huset sitt. - Он живёт в своём доме.

Внимание: формы женского рода mi, di, si могут стоять только после существительного.

3. Притяжательный падеж

Притяжательный падеж можно использовать присоединением генетивной концовки -s к существительному:

Olavs rom - комната Олава
landets president - президент страны

или с помощью предлога:

rommet til Olav - комната Олава
presidenten i landet - президент страны

4. Много/мало

- в сочетании с исчисляемыми существительными: mange(много)/(мало)

mange/få gjester - много/мало гостей
mange/få stuer - много/мало комнат
mange/få fly - много/мало самолётов
- в сочетании с неисчисляемыми предметами: mye(много)/lite(мало)
mye/lite snø - много/мало снега mye/lite te - много/мало чая
Такие же правила работают и при использовании вопросительного местоимения сколько?
Hvor mange/mye?
Hvor mange gjester? - Сколько гостей?
Hvor mye snø? - Сколько снега?